บริษัท โตโยต้า
อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จํากัด (TIB)
เป็นบริษัทในเครือโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้ให้บริการตลอดจนให้คําปรึกษา ประสานงาน และชี้ช่องแนะนําประกันภัยของบริษัทประกันภัยชั้นนําแก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551
วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้า ผู้แทนจําหน่าย และพันธมิตร ทางธุรกิจ ของโตโยต้า ลีสซิ่ง และ โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
พันธกิจ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของ โตโยต้า ลีสซิ่ง และโตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ ด้วยผลิตภัณฑ์ ประกันภัยที่หลากหลาย พร้อมการให้บริการที่เป็นเลิศสําหรับลูกค้าทุกๆคน