ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)

 1. TMB Phone Banking กด 1558
 2. บริการตอบรับอัตโนมัติ กด 1
 3. สำหรับภาษาไทย กด 1
 4. ลูกค้าบัตรเครดิต และบัตร ATM กด 2
 5. กรุณาใส่หมายเลขบัตร 11 หลัก หรือ 16 หลัก ตามด้วย #
 6. กรุณาใส่รหัสผ่านหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ
 7. รายการสำหรับลูกค้า ATM
 8. บริการโอนชำระเงิน กด 25
 9. รายการบริการ Bill Payment
  • ทำการโอนจากบัญชีกระแสรายวัน กด 1
  • บัญชีออมทรัพย์ กด 2
 10. ต้องการชำระค่าสินค้า และบริการ กด 7
 11. ชื่อบริษัทฯ กด XX
 12. กดหมายเลขลูกค้า Customer No. (Ref. No. 1) ไม่เกิน 20 หลัก ตามด้วย #
 13. กดหมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No. 2) ไม่เกิน 20 หลัก ตามด้วย # ถ้าไม่มีหมายเลขอ้างอิง กด #
 14. กดจำนวนเงินที่ต้องการชำระ รวมทศนิยม 2 หลัก ตามด้วย #
 15. รายการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันเพื่อชำระค่าสินค้า และ บริการ .....
 16. ยืนยันการทำรายการ กด 1

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2561