ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)

 1. กด 1770
 2. บริการทางบัญชี ชำระค่าสินค้าและเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ กด 6
 3. ระบุหมายเลขบัญชี / หมายเลขบัตร ATM / Debit ตามด้วยเครื่องหมาย #
 4. กรุณาระบุรหัส ATM / Debit 4 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. ชำระค่าสินค้า บริการและภาษีสรรพากร กด 4
 6. ระบุ 4 หลักสุดท้าย ของบัตรประชาชน ตามด้วยเครื่องหมาย #
 7. กรุณาระบุ Service Code ที่ท่านต้องการทำรายการ 7310 บริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 8. กรุณาระบุ Ref. 1 รหัสลูกค้า (Customer No.) ตามด้วยเครื่องหมาย #
 9. กรุณาระบุ Ref. 2 หมายเลขอ้างอิง 2 ตามด้วยเครื่องหมาย #
 10. กรุณาระบุ จำนวนเงินที่ท่านต้องการทำรายการแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
 11. ยืนยันรายการกด 1 ต้องการฟังซ้ำ กด 2 แก้ไขจำนวนเงิน กด 3 ยกเลิกรายการ กด 9
 12. ท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินคงเหลือในบัญชีจำนวน X,XXX.XX บาท ต้องการหลักฐานการทำรายการ กด 8 (กรณีทำรายการผ่านเครื่องโทรสาร)

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2561