ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)

  1. เปิด Web Site ของธนาคาร www.thanachartbank.co.th
  2. ระบุ User และ Password เลือก ดำเนินการ เพื่อเข้าสู่ระบบ
  3. เลือกการชำระเงินสินค้า และบริการ / ภาษีสรรพากร
  4. เลือกการชำระเงินค่าสินค้า / บริการ / ภาษีสรรพากร / กำหนดวันชำระเงินล่วงหน้า
  5. กลุ่มผู้ให้บริการเลือก 04 ประกันภัย / ประกันชีวิต-สุขภาพ / โบรกเกอร์ - Insurance ผู้รับเงินเลือก G120 - โบรกเกอร์ - Broker เลือกทำต่อ
  6. กลุ่มประเภทบริการ เลือก 7310 - โตโยต้า อินชัวรันซ์ / Toyota Insurance Broker เลือกทำต่อ
  7. ระบุรหัสลูกค้า Customer No. (Ref. No.1), หมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No. 2), หมายเลขบัญชีที่ต้องการทำรายการ, จำนวนเงินที่จะชำระ เมื่อระบุรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเลือก ดำเนินการ

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2561