ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)

 1. ระบุรหัสผ่าน 4 หลัก
 2. เลือก “ชำระเงิน / เติมเงิน”
 3. เลือก “ระบุกลุ่มบริษัท”
 4. เลือก “ธุรกิจประกัน”
 5. เลือก “ประกันภัย”
 6. เลือก โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
 7. ระบุรหัสบริษัท 7310 กดยืนยัน
 8. เลือกประเภทบัญชี ที่ต้องการทำรายการ กระแสรายวัน / ออมทรัพย์
 9. ระบุรหัสลูกค้า / หมายเลขที่อ้างอิง Customer No. (Ref. No 1) เลือก ตกลง
 10. ระบุเลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ หมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No 2) เลือก ตกลง
 11. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการ เลือก ยืนยัน
 12. หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำรายการ ต้องการทำรายการต่อ เลือกยืนยัน
  • ชื่อบริษัทที่ชำระเงิน
  • เลขที่อ้างอิง (Ref. No.1) (Ref. No.2)
  • จำนวนเงิน
 13. หน้าจอแสดงภายหลังทำรายการสำเร็จ

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2561