ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)

 1. กด 0-2777-7777
 2. กด 4 เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ / เติงเงินโทรศัพท์มือถือ
 3. กดเลขที่บัญชี 10 หลัก
 4. กดรหัส Easy Phone 7 หลัก
 5. กด 2 เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
 6. ใส่ Account No ของผู้รับเงิน หรือ กดรหัสบริษัท 2626
 7. กด หมายเลขประจำตัวลูกค้า Customer No. (Ref. No. 1) ตามด้วย #
 8. กด หมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No. 2) ตามด้วย # ถ้าไม่มี Reference No. ให้กด 0 ตามด้วย #
 9. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 10. ระบบทบทวนรายละเอียดรายการการชำระ
 11. กด 1 เพื่อยืนยัน หรือ กด 0 เพื่อยกเลิก

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2561