ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ (Tele Banking)

 1. กดหมายเลขโทรศัพท์ 1572
 2. กด 1 เลือกภาษาไทย หรือ กด 2 เลือกภาษาอังกฤษ
 3. กด 1 ธุรกรรมด้านการเงิน
 4. ใส่เลขที่บัญชี 10 หลัก หรือเลขที่หน้าบัตรกรุงศรีวีซ่า อิเล็กตรอน / กรุงศรีเอทีเอ็ม และรหัสเอทีเอ็ม ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. กด 3 ชำระค่าสินค้าและบริการ
 6. กด 6 ชำระค่าสินเชื่อและลีสซิ่ง
 7. เลือกบัญชีที่ต้องการหักชำระ คือ
  • กด 1 หักชำระจากบัญชีหลัก
  • กด 2 หักชำระจากบัญชีรอง
 8. กด 14 สินเชื่อและลีสซิ่งอื่นๆ
 9. กด 01 โตโยต้า ลีสซิ่ง
 10. กด Customer No. (Ref. No.1) ตามด้วยเครื่องหมาย #
 11. กด Reference No. (Ref. No.2) ตามด้วยเครื่องหมาย # หรือถ้าไม่มีกด 0 ตามด้วยเครื่องหมาย #
 12. กดจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 13. กด 2 เพื่อยืนยันรายการ
 14. จดหมายเลขอ้างอิงการทำรายการจำนวน 6 หลัก หรือ กด 3 ถ้าต้องการรับข้อมูลทางแฟกซ์
 15. กด 2 รับแฟกซ์ทันที

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2561