โตโยต้า ลีสซิ่ง และโตโยต้า อินชัวรันซ์โบรกเกอร์ ติดอาวุธเหล่าจิตอาสาพาเรียนรู้งานผ่านธุรกิจชุมชนพัฒน์แห่งแรกของไทย

4/10/2559

โตโยต้า ลีสซิ่งติดอาวุธเหล่าจิตอาสาพาเรียนรู้งานผ่านธุรกิจชุมชนพัฒน์แห่งแรกของไทย

       บ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับบ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมนำคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR Steering Committee : CSR-SC) จากทั่วประเทศรวม 37 คนลงพื้นที่ศึกษาดูงานการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบของ Social Innovation เพื่อให้ได้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการที่จะพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนร่วมกันณ โรงงานผลิตเสื้อโปโล HART OTOP อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคุณรสวรรณ จงไมตรีพร ประธานเครือข่าย OTOP จ.กาญจนบุรี ประธานกรรมการพัฒนาสตรีพนมทวนและเจ้าของกิจการ HART OTOP ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา

       โดยโรงงานผลิตเสื้อโปโล HART OTOP ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบธุรกิจชุมชนพัฒน์แห่งแรกของประเทศไทย หรือ Toyota Social Innovation (TSI) Yokoten Center ซึ่งแต่เดิมโรงงานแห่งนี้ประสบปัญหาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้าทำให้มีปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการธุรกิจชมชนพัฒน์กับโตโยต้า มอเตอร์ก็มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีด้วยการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System:TPS)และองค์ความรู้ไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ ซึ่งนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลกำไรให้กับกิจการ ลดปริมาณ และเนื้อที่จัดเก็บสำหรับสินค้าคงเหลือ และการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปได้ตรงตามเวลานัดหมายซึ่งทำให้กิจการสามารถขยายธุรกิจได้และมีกำไรอย่างยั่งยืนถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนัก อีกทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานซึ่งทั้งหมดเป็นคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์มีแผนที่จะขยายไปสู่ SME ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยสมาชิก CSR-SC ได้เรียนรู้รายละเอียดโครงการเพื่อความเข้าใจในกลไกของธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม TSI ร่วมกับโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ต่อไป

       ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม โตโยต้า ลีสซิ่ง และโตโยต้า อินชัวรันซ์โบรกเกอร์